Tag Archives: gezondheid

Ontspannen & Voor uw gezondheid!

Sanus per aquam, gezondheid door water maar ook andere natuurlijke bronnen zoals modder, algen, leem, kruiden en zout. Veel therapieën zijn al eeuwen oud en hebben inmiddels hun werking bewezen. Wellness voor uw gezondheid SPA, sanus per aquam, betekent gezondheid door water. Het gebruik van water bij de behandeling van klachten (hydrotherapie) werd al door Hippocrates, de ‘vader’ van de […]

Tags:
Lees meer